அ.த.க-வின் நான்காம் ஆண்டுவிழா!

அ.த.க. மெய்நிகர் ஆண்டுவிழா (Virtual Convention): டிசம்பர்த் திங்கள் 10 மற்றும் 11 சனி மற்றும் ஞாயிறு  
 
அ.த.கவின் நான்காம் ஆண்டுவிழாவினை சென்ற ஆண்டைப் போலவே மீண்டுமொரு மெய்நிகர் விழாவாக எதிர்வரும் டிசம்பர் 10-11  தேதிகளில் (சனி மற்றும் ஞாயிறு) நடத்த அ.த.க. திட்டமிட்டுள்ளது. அதனில் மாணக்கர்களது தமிழ்த்திறன் அறிதல், போட்டிகள், நெடுநாள் ஆசிரியர் விருது வழங்கல், ஆண்டுவிழா மலர் வெளியீடு மற்றும் கல்வியாளர்களது கருத்துரைகள் என தமிழ்க்கல்வி சார்ந்த விடயங்கள் இடம்பெறுவதுடன் புதியதாக ஆசிரியப் பெருமக்களுக்கான போட்டிகள் சிலவும் இடம்பெற இருக்கின்றன. இவ்விவரத்தினை தங்களது பள்ளிப் பெற்றோர்கள், மாணாக்கர்கள் மற்றும் ஆசிரியப் பெருமக்கள் என அனைவருக்கும் தெரிவித்து   விழாவில் கலந்துகொண்டு சிறப்பிக்க ஊக்கம் அளித்திட வேண்டுகிறோம்.
 

 

Registration Closed on : November 06 2022 8 PM EST
 
 Please read below all rules & regulations and kindly register in the corresponding events as per age category
 
ஆண்டுவிழாவில் குறிப்பாக இடம்பெற இருப்பவை:
 
1)மாணக்கர் மற்றும் ஆசிரியர் போட்டிகள் குறித்த விவரங்கள்:
 
General Competition rules:
1. Registration is restricted to currently active ATA-Member Schools.
2. Maximum entries per category are based on the total students in a school.
a. Maximum two entries per category for schools having the strength of up to 200 students.
b. Maximum three entries per category for schools having 201 to 300 total students
c. Maximum four entries per category for schools having more than 300 students
3. School Admins must submit the Registration Form by November 15, 2022 12 PM Central Time
4. Age calculation is as of August 31, 2022. Please see the two examples below for age calculation.
a. Example 1 – DOB: August 30, 2013- Age 8
b. Example 2 – DOB: August 31, 2013- Age 9
5. If there are multiple entries for the same student, the latest entry by the deadline will be considered.
6. No student should compete in more than 2 categories
7. The Judges’ decisions are final.
8. All submissions will be considered as the exclusive property of the American Tamil Academy, ATA.
Contestants agree to waive the Copyright for their submissions. ATA reserves the right to use as
determined by the board.
Entry to Competition:
1. Contestants should submit the video recording according to their Competition and category
using the link given in the registration form on or before November 15, 2022.
2. Contestants are not allowed to refer to any material during the recordings.
3. Finalists will be announced in advance for each category.
On the day of the Competition:
1. Finalists should be available to present through zoom on December 10, 2022, and December 11,
2022.
2. Winners will be selected based on their final performance.
3. The judges’ decisions are final.
Rewards and Prizes:
 
1. Cash prizes will be awarded to selected winners.
2. Certificates will be provided to all participants.
Queries:
All queries should be emailed to etp@s.tagdv.org
 

 
 2)நெடுநாள் ஆசிரியர் விருது:
 

தங்களது பள்ளியில் பணியாற்றிவரும் ஆசிரியர்களைக் கீழ்க்கண்ட வரையறைகளின்படி தேர்வு செய்து அவர்தம் விவரங்களை எமக்கு அனுப்பி வைக்குமாறு கேட்டுக் கொள்கிறோம்.

• இதுவரை அதகவின் ஆசிரியர் விருதுகள் ஏதும் பெற்றிடாதவர்.
• குறைந்தது 5 ஆண்டுகள் அமெரிக்க மண்ணில் தமிழாசிரியராகப் பணியாற்றி வருபவர்.
• பள்ளியின் மொத்த மாணாக்கர்களின் அடிப்படையில் 50 மாணாக்கர்களுக்கு ஒரு ஆசிரியர் வீதம் விருதுகள் வழங்கப்படும்.

எடுத்துக்காட்டாக, தங்களது பள்ளியில் 110 மாணவர்கள் இருந்தால், தங்களது பள்ளியின் சார்பில் இரண்டு ஆசிரியர்கள் விருதுகள் பெற இயலும். இதுவரை அதகவின் ஆசிரியர் விருது பெறாத 5 ஆண்டுகள் அல்லது அதற்கும் கூடுதலான ஆண்டுகள் பணியாற்றிய ஆசிரியர்கள் இருவருக்கும் மேற்பட்டு இருப்பின், அதிகக் காலம் பணியாற்றிய அடிப்படையில் முதல் இருவரைத் தேர்வு செய்து விவரங்கள் அனுப்பி வைக்குமாறு வேண்டுகிறோம்.

 
3)ஆண்டு விழா மலர்:
 
 
 
 
எனவே, அ.த.க.வின்  நான்காம் ஆண்டுவிழாவை மெய்நிகர் வாயிலாகக் கொண்டாட அனைவரையும் அன்புடன் அழைக்கிறோம்.
 
Close Menu